VI MÅLER MARKETINGS BIDRAG TIL FORRETNINGEN, SÅ DU KAN PRIORITERE INDSATSOMRÅDERNE

Få grundlaget til at træffe strategiske marketingbeslutninger

Hvor langt kommer du for marketing- og salgsbudgettet i dag, og kunne det række længere, hvis pengene blev investeret på de rigtige områder?

Svaret er indlysende, for der er altid noget, der kan forbedres. Men hvad er justeringer og hvad er forretningskritisk? messbars nulpunktsanalyse gør dig i stand til at prioritere indsatsområder baseret på viden frem for tro.

Kan du genkende disse udsagn?
  • Vores marketingindsats er ikke målrettet – vi skyder i øst og vest
  • Vi får dårlige leads i salgsafdelingen
  • Vores beslutninger om marketing er baseret på mavefornemmelser
  • Vi bruger uforholdsvis meget på messer og er ikke gode nok til at følge op bagefter
  • Vi ved ikke, hvad det koster at få en ny kunde
Hvis du kan nikke til bare to af disse udsagn, er det klare tegn på, at Marketing er for langt væk fra forretningen. Nulpunktsanalysen er første skridt til at få optimeret budgetterne.

DIT UDBYTTE AF EN NULPUNKTSANALYSE

01
OPLYST BESLUTNINGS-GRUNDLAG

– Med et overblik over værdien af de samlede marketingaktiviteter kan du træffe beslutninger baseret på viden frem for tro eller meninger.

02
BUDGETOPTIMERING

– Du får indsigt i, hvad det koster at skaffe nye leads eller kunder, som du kan bruge til at optimere fordelingen af budgetter mellem Marketing og Salg.

PRIORITEREDE INDSATSOMRÅDER

– Ved at synliggøre de stærke og svage punkter i marketingindsatsen gennem data, får du både identificeret lavthængende frugter og de længerevarende strategiske tiltag.

SÅDAN ARBEJDER VI MED NULPUNKTS- ANALYSEN

Vi analyserer alle relevante datakilder, du kan stille til rådighed: Eksempelvis Google Analytics, salgsrapporter fra CRM og performancerapporter fra email marketing eller udvalgte sociale medier.

Vi identificerer stærke og svage punkter i jeres kunderejse – fra første besøg på website til ambassadørkunde, og vi beregner prisen på et nyt lead og en ny kunde.

Vi samler det hele en nulpunktanalyse, som vi præsenterer for dig og udvalgte medarbejdere. Vi anbefaler, at ledende medarbejdere i Salg og Marketing deltager, så I får et fælles udgangspunkt for at træffe forretningsmæssige beslutninger.

En nulpunktsanalyse koster kun kr. 20.000,-.

Kontakt Joakim Ditlev i dag, hvis du trænger til at få overblik over marketings bidrag til forretningen.

messbar ApS
Dyrehavevej 101
6000 Kolding
Danmark

Søren Schnedler
schnedler@messbar.dk
4036 2829

Joakim Ditlev
joakim@messbar.dk
6160 1164