UDVIKLING AF DIN SALGSORGANISATION MED FOKUS PÅ FORRETNING OG FREMDRIFT

Er jeres salgsorganisation gearet til at skabe de ønskede resultater i morgendagens konkurrencesituation?

Udviklingen er markant og hurtig i de fleste brancher og markeder. Virksomhedernes evne til omstilling og tilpasning bliver mere og mere afgørende. Kravene til dygtige afsætningsorganisationer ændres, men behovet og forventningerne er de samme – der skal skabes resultater og vækst.

Den transformation vil messbar gerne være med til at skabe i samarbejde med jer.

Gennem vores analyseværktøj, Messbarometer afdækkes jeres udviklingsbehov vurderet på en række afgørende dyder. Evnen til at praktisere disse dyder er vigtige og afgørende, for at morgendagens afsætningsorganisation skaber de ønskede resultater på en effektiv måde.

På baggrund af analysen sammensætter vi et målrettet og prioriteret løsningsforslag til udvikling af jeres salgsorganisation i samspil med marketing og den øvrige afsætningsorganisation.

Løsningerne hentes indenfor 5 hovedområder, der skal sikre fremdriften og resultaterne. Se mere i videoen længere nede.

DIT UDBYTTE AF ET UDVIKLINGSFORLØB FOR SALGSORGANISATIONEN

01
Mere effektfuld og effektiv afsætningsorganisation

Styrket samspil mellem salg, marketing og øvrige afsætningsfunktioner. Det opbygger den interne effektivitet og synergi samt optimerer løsningerne overfor kunderne.

02
Øget kundeorientering

Større fokus på værdiskabelse overfor kunderne samt en bedre evne til både at udvikle mere loyale kunder og få nye kunder. Der skabes vækst og indtjeningsevne.

Fremdrift og styrket konkurrenceevne

Med stærkt fokus på kunder, fremdrift og omstillingsevne, sikres forankringen af de besluttede indsatser. Det styrker både den nuværende og fremtidige markedsposition.

START JERES UDVIKLINGS-FORLØB MED EN ANALYSE I MESS-BAROMETERET

Messbarometeret er vores analytiske værktøj, der giver dig indsigter til at gennemføre en prioriteret og målrettet udvikling af din salgsorganisation.

Messbarometer består af:

Spørgsmål. Kvantitativt analysemodul til afdækning af 9 dyder med underliggende spørgsmål og vigtighed. (Op til 50 respondenter)

Interviews. Underbygning og dybere forståelse af resultaterne fra den kvantitative analyse. (Op til 8 interviews)

Præsentation. Grafikpakke med analysens resultater, konklusioner og anbefalinger til indsatsområder og videre forløb.

Hele analysepakken koster kun kr. 35.000,- 

(Kan udbygges efter behov med flere respondenter, individuelle spørgsmål og flere interviews)

Kontakt Klaus Haltrup, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan udvikle din salgsorganisation.

Messbar ApS
Bramdrupskovvej 20A
6000 Kolding
Danmark

Søren Schnedler
schnedler@messbar.dk
4036 2829

Joakim Ditlev
joakim@messbar.dk
6160 1164