BLIV SKARP TIL AT SÆLGE ET VÆRDITILBUD MED FOKUS PÅ FORRETNING OG FREMDRIFT

Er samspillet i værdikæden gearet til at skabe vækst og indfri det fulde salgspotentiale?

Vi skal være attraktive og skabe værdi for vores kunder. Så langt så godt, men hvem har ansvaret for, at det sker i praksis? Sammenhængskraften mellem de forskellige dele i værdikæden er afgørende for, at vi lykkes som virksomhed. Derfor skal alle funktioner trække i samme retning.

Eksempelvis skal salg og marketing være i et ekstremt tæt samspil for at få de potentielle kunder hele vejen igennem salgsprocessen. Det er ikke marketing alene, der skal finde leads til salg eller salg alene, der skal sikre, at kunderne køber og forbliver loyale. Det gælder om at optimere hele kunderejsen i et samspil med alle dele af salgsprocessen, så et lead konverteres til en loyal kunde og ultimativt bliver ambassadør for virksomheden.

Det stiller store krav til den kompetente afsætningsorganisation. Der skal skabes resultater og vækst på den korte bane samtidig med en konstant forandring for at skabe udvikling og øge attraktiviteten hos kunderne.

Den transformation vil messbar gerne være med til at skabe i samarbejde med jer. Vi hjælper til at sætte retning, sikre forankring og skabe fremdrift med lige nøjagtig de metoder og værktøjer, der passer til jeres organisation.

ER DU KLAR TIL AT TAGE FØRSTE SKRIDT MOD STÆRKERE SALG OG FLERE LOYALE KUNDER?

01
Mere effektfuld og effektiv afsætningsorganisation

Styrket samspil mellem salg, marketing og øvrige afsætningsfunktioner. Det opbygger den interne effektivitet og synergi samt sikrer et attraktivt værditilbud til målgruppen.

02
Øget kundeorientering

En klar retning for hele værdikæden med større fokus på den optimale værdiskabelse målrettet kunderne. Det sikrer stærkere fokus på kunderejsen og bedre konverteringer i salgsprocessen. Resultatet er flere loyale kunder, og dermed højere vækst og indtjeningsevne

Fremdrift og styrket konkurrenceevne

Med stærkt fokus på kunder, fremdrift og omstillingsevne, sikres forankringen af de besluttede indsatser. Det styrker både den nuværende og fremtidige markedsposition.

START JERES UDVIKLINGS-FORLØB MED EN ANALYSE I MESS-BAROMETERET

Messbarometeret er vores analytiske værktøj, der giver dig indsigter til at gennemføre en prioriteret og målrettet udvikling af din salgsorganisation.

Messbarometer består af:

Spørgsmål. Kvantitativt analysemodul til afdækning af 9 dyder med underliggende spørgsmål og vigtighed. (Op til 50 respondenter)

Interviews. Underbygning og dybere forståelse af resultaterne fra den kvantitative analyse. (Op til 8 interviews)

Præsentation. Grafikpakke med analysens resultater, konklusioner og anbefalinger til indsatsområder og videre forløb.

Hele analysepakken koster kun kr. 35.000,- 

(Kan udbygges efter behov med flere respondenter, individuelle spørgsmål og flere interviews)

Kontakt Søren Schnedler, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan udvikle din salgsorganisation.

messbar ApS
Dyrehavevej 101
6000 Kolding
Danmark

Søren Schnedler
schnedler@messbar.dk
4036 2829

Joakim Ditlev
joakim@messbar.dk
6160 1164